Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 2020,14/05/20 – Παρουσιάσεις

Σε συνέχεια της ακύρωσης των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας λόγω κορωνοϊού, το Πράσινο Ταμείο και η Greek LIFE Task Force διοργάνωσαν Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα (Online Info Day) για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, με 235 συμμετέχοντες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά και τα στατιστικά στοιχεία του Προγράμματος LIFE, τα νέα μέτρα της Πρόσκλησης 2020, οι τομείς προτεραιότητας των υπο-προγραμμάτων Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα και οι οδηγίες για την προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από εκπροσώπους των έργων LIFE ARCPROM, AGROCLIMAWATER και LIFE ECAP, ενώ παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου GR LTF, καθώς και η βάση δεδομένων έργων LIFE στην Ελλάδα και η διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης των αιτούντων οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο αυτού. 

Βρείτε παρακάτω το πρόγραμμα ομιλιών και τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης.

Βρείτε εδώ τις απαντήσεις των Εμπειρογνωμόνων της Greek LIFE Task Force στα ερωτήματα των συμμετεχόντων στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020

Επιπροσθέτως, βρείτε εδώ success stories Close to Market έργων LIFE.