Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
 • Συναντήσεις παροχής υποστήριξης προτάσεων LIFE για τη Δράση για το Κλίμα - Πρόσκληση 2018

  Συναντήσεις παροχής υποστήριξης προτάσεων LIFE για τη Δράση για το Κλίμα - Πρόσκληση 2018

  Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης της υποβολής προτάσεων LIFE, παρέχει τη δυνατότητα εξειδικευμένων συναντήσεων με τους υποβάλλοντες στην Πρόσκληση LIFE – Δράση για το Κλίμα 2018.

  Καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2018, οι συναντήσεις διοργανώνονται κατόπιν συνεννόησης τις εξής ημέρες και ώρες:

  • Επιτόπιες συναντήσεις στο Πράσινο Ταμείο (Βίλα Καζούλη, Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά): 5 και 7 Σεπτεμβρίου και ώρες 10.00-13.00
  • Διαδικτυακές συναντήσεις μέσω skype: 3, 4 και 6 Σεπτεμβρίου και ώρες 10.00-13.00

  Περισσοτερα

 • European Environment Agency Report on Climate-ADAPT Platform - The case of Greece

  European Environment Agency Report on Climate-ADAPT Platform - The case of Greece

  The European Environment Agency published a report regarding the Climate Adaptation Platform (Climate-ADAPT) which aims to support Europe in adapting to climate change. It is an initiative of the European Commission and helps users to access and share information on:

  • Expected climate change in Europe
  • Current and future vulnerability of regions and sectors
  • National and transnational adaptation strategies
  • Adaptation case studies and potential adaptation options
  • Tools that support adaptation planning.

  The Green Fund and the Greek LIFE Task Force constitute the case study of the use of Climate-ADAPT Platform in Greece.

  Περισσοτερα

 • Πρόσκληση LIFE 2018 - Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

  Πρόσκληση LIFE 2018 - Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

  H διαδικασία υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον της πρόσκλησης LIFE 2018 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Συνολικά υποβλήθηκαν 56 προτάσεις, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξεως του 47% σε σχέση με το 2017.

  Περισσοτερα

 • 2018 Call: More than one thousand new concepts for LIFE projects under the Environment sub-programme

  2018 Call: More than one thousand new concepts for LIFE projects under the Environment sub-programme

  Applicants have submitted more than 1000 concept notes for traditional LIFE projects under the Environment sub-programme. The deadline for applications closed last week. Some 54% of the concept notes are for Environment & Resource Efficiency projects, 30% for Nature & Biodiversity and the remaining 16% for the Environmental Governance & Information (GIE) strand. Concept notes have come from organisations in all 28 EU Member States. 

  Περισσοτερα

 • Ενημέρωση για την Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

  Ενημέρωση για την Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

  Στο πλαίσιο της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας του προγράμματος LIFE με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι την 24η Μαΐου δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

  Περισσοτερα

 • Ημερίδα LIFE & Aγροτικός Τομέας στο πλαίσιο δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE

  Ημερίδα LIFE & Aγροτικός Τομέας στο πλαίσιο δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE

  Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE, καθώς και της ευρύτερης προσπάθειας για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τους  εμπλεκόμενους φορείς, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας», την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, 09:00-16:00, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έργων LIFE που σχετίζονται με την επίτευξη αγροτικής ανάπτυξης, με παράλληλο περιβαλλοντικό και κλιματικό όφελος, ενώ συζητήθηκαν και οι δυνατότητες ευρύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών.

  Περισσοτερα

 • Έργο LIFE του μήνα

  Έργο LIFE του μήνα

  Η ενότητα «Έργο LIFE του μήνα» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE.

  Περισσοτερα

 • Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF

  Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες που, μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, παρέχουν υποστήριξη σε πιθανούς δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE.

  Περισσοτερα

 • Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Περισσοτερα

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2018 για επιχορηγήσεις δράσης LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα δύο υποπρογράμματα LIFE.

Περισσότερα

208

ολοκληρωμένα έργα

31

έργα σε εξέλιξη

326,2

εκατ. ευρώ συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων (1992-2016)

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 42

Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 91