Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
 • To Νέο Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2018-2020

  To Νέο Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2018-2020

  Εκδόθηκε το νέο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2018-2020 (MultiAnnual Work Programme for 2018-2020, MAWP).

  Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την εν λόγω περίοδο είναι 1.657.063.000 € και πρόκειται να διατεθούν ως εξής:

  • 1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον
  • 413.245.250 € για το Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα

  Περισσοτερα

 • Έργο LIFE του μήνα

  Έργο LIFE του μήνα

  Η ενότητα «Έργο LIFE του μήνα» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE.

  Περισσοτερα

 • Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF

  Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες που, μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, παρέχουν υποστήριξη σε πιθανούς δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE.

  Περισσοτερα

 • Δικτύωση με δημόσιες αρχές άλλων κρατών-μελών και ανταλλαγή εμπειριών – Επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, 28/11-1/12

  Δικτύωση με δημόσιες αρχές άλλων κρατών-μελών και ανταλλαγή εμπειριών – Επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, 28/11-1/12

  Η Ελληνική ομάδα δράσης για το LIFE καθώς και εκπρόσωπος του έργου οικοδόμησης δυναμικού της Κύπρου CYCLamEn, επισκέφτηκαν το Εθνικό Σημείο Επαφής για το LIFE της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και έργα LIFE που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ν.Α. Αγγλίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2017 με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα υποστήριξης υποψήφιων δικαιούχων του προγράμματος LIFE.

  Περισσοτερα

 • Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Περισσοτερα

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2017 για επιχορηγήσεις δράσης LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα δύο υποπρογράμματα LIFE.

Περισσότερα

208

ολοκληρωμένα έργα

31

έργα σε εξέλιξη

326,2

εκατ. ευρώ συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων (1992-2016)

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 42

Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 91