Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Κυκλική Οικονομία: Νέοι κανόνες θα κάνουν την ΕΕ τον παγκόσμιο πρωτοπόρο στη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση

Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν μια δέσμη φιλόδοξων μέτρων προκειμένου να καταστεί η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα κατάλληλη για το μέλλον, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής κυκλικής οικονομίας της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες - που βασίζονται στις προτάσεις της Επιτροπής και αποτελούν μέρος της δέσμης κυκλικής οικονομίας που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 - θα συμβάλουν στην πρόληψη των αποβλήτων και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα ενισχύσουν σημαντικά την ανακύκλωση των αστικών και των απορριμμάτων συσκευασίας. Θα καταργήσει σταδιακά την υγειονομική ταφή και θα προωθήσει τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η νέα νομοθεσία ενισχύει την "ιεράρχηση των αποβλήτων", δηλαδή απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να δώσουν προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση πάνω από την υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση, καθιστώντας έτσι την κυκλική οικονομία πραγματικότητα.

Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα αντιπροσωπεύουν την πιο σύγχρονη νομοθεσία για τα απόβλητα στον κόσμο, όπου η ΕΕ οδηγεί ως παράδειγμα για να ακολουθήσουν άλλοι.

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικτυακό Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE - 25/05/18

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force) διοργανώνουν Διαδικτυακό Σεμινάριο για την υποβολή συνοπτικού υπομνήματος (υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον) και πλήρους πρότασης (υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα), την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, 12:00-14:00.

Το σεμινάριο θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Greek LIFE Task Force στο Youtube, με δυνατότητα παράλληλης υποβολής ερωτημάτων.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του σεμιναρίου:

Διαβάστε Περισσότερα

Σεμινάρια Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2018, Αθήνα, 17-22 Μαΐου 2018

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν Σεμινάρια Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2018»στην Αθήνα, από 17 έως 22 Μαΐου 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).

Συγκεκριμένα, τα σεμινάρια διεξάγονται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και επικεντρώνονται στη συγγραφή προτάσεων LIFE. Σκοπός τους είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων βάσει και των απαιτήσεων του νέου Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Διαβάστε Περισσότερα

Αναζήτηση εταίρων/συνεργατών για κατάθεση πρότασης LIFE από τη Δανία

Ο τίτλος της πρότασης LIFE που θα κατατεθεί είναι: Participatory planning and resolution of coastal squeeze dilemma for Salt Marshes in the EU.

Το έργο αναμένεται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Υδρολογική ανάλυση και χαρτογράφηση των επιπτώσεων (παράκτια συρρίκνωση)
 • Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση μελλοντικής στρατηγικής στην περιοχή (Samsø Energy Academy)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αλλαγών χρήσης γης
 • Επίδειξη χρήσης γης και βόσκησης σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον
 • Διεθνής συνεργασία

  Διαβάστε Περισσότερα

Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Αθήνα - 20/04/18

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν και σας προσκαλούν στην “Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE”, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη, (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα LIFE και τα υπο-προγράμματα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα, οι αλλαγές του νέου Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας LIFE 2018 – 2020, εμπορικά αξιοποιήσιμα έργα (C2M), καθώς και καλές πρακτικές και αποτελέσματα έργων LIFE. Επιπλέον, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία προετοιμασίας προτάσεων, τις δράσεις του έργου GR LTF και τη διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης των αιτούντων και δικαιούχων LIFE.

Διαβάστε Περισσότερα

Vote for your favourite LIFE green city project!

Pick your favourite green city project and meet its pioneers at EU Green Week 2018. The European Commission has shortlisted 6 finalists among 62 best LIFE projects. The votes will be collected votes until 25 April to choose this years People's Choice Award:

 • Clean Air: A breath of fresh air
 • PERHT: Green mobility hubs in historic towns
 • Housing Landscapes: Making social housing climate-proof
 • AIRUSE: Cleaner air for Southern European cities
 • URBANCOWS: A perfect balance between urban beaches, lagoons and cows
 • EKO-LIFE: Green up your life by eating and moving differently

  Διαβάστε Περισσότερα

Δικτύωση με δημόσιες αρχές άλλων κρατών-μελών και ανταλλαγή εμπειριών – Επίσκεψη στην Ιταλία, 12/12-15/12

Συνάντηση με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ιταλίας

Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ρώμη

Κατά την επίσκεψη στα γραφεία των εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΕ) του LIFE της Ιταλίας, οι εκπρόσωποι της ελληνικής ομάδας για το LIFE, σε συνεργασία με την ομάδα Cyclamen της Κύπρου, απέκτησαν γνώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των Ιταλών ομολόγων, τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν καθώς και με ορισμένες μεθόδους και προσεγγίσεις που διαμορφώνουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσής τους στο πρόγραμμα LIFE ως κράτος μέλος.

Διαβάστε Περισσότερα

Βραβεία Natura 2000: 5 Ελληνικές υποψηφιότητες στον τελικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε τα Βραβεία Natura 2000 για να γιορτάσει και να προωθήσει τις καλές πρακτικές διατήρησης της φύσης στην Ευρώπη. Tα βραβεία αυτά επιβραβεύουν την αριστεία στην διαχείριση και την προώθηση του δικτύου, της ευαισθητοποίησης και των οφελών του για τους Ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον, το Δίκτυο Natura συμβάλλει στον τέταρτο τομέα προτεραιότητας του προσφάτως εγκριθέντος σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη βελτίωση της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας. 

Από τις 75 έγκυρες υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σε όλη την ΕΕ επελέγησαν 25 υποψήφιοι από 16 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία).

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα Ενημερωτικών Εκδηλώσεων GR LTF, 2018

Η Greek LIFE Task Force διοργανώνει Εκδηλώσεις Ενημέρωσης για τo χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE σε 3 πόλεις της Ελλάδας.

Στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν τα 2 υπο-προγράμματα LIFE και οι αλλαγές που επιφέρει το Νέο Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2018-2020, οι υπηρεσίες που παρέχει η ομάδα μας, τα κύρια σημεία συγγραφής προτάσεων, καθώς και καλές πρακτικές έργων LIFE.

Το δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και θα διεξαχθεί με τη μορφή διμερών συναντήσεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων της GR LTF και των δυνητικών δικαιούχων με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης πιθανών ιδεών/προτάσεων προς υποβολή. 

Ακολουθούν οι ημερομηνίες των ενημερωτικών εκδηλώσεων:

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση LIFE 2017 - Αποτελέσματα προτάσεων με Έλληνα εταίρο και συντονιστή από άλλη χώρα της Ε.Ε.

8 προτάσεις με Έλληνα εταίρο και συντονιστή από άλλη χώρα της Ε.Ε. επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2017 και περνάνε στο στάδιο της αναθεώρησης (revision phase). Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο αρχείο.