Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Δικτύωση με δημόσιες αρχές άλλων κρατών-μελών και ανταλλαγή εμπειριών – Επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, 28/11-1/12

Η Ελληνική ομάδα δράσης για το LIFE καθώς και εκπρόσωπος του έργου οικοδόμησης δυναμικού της Κύπρου CYCLamEn, επισκέφτηκαν το Εθνικό Σημείο Επαφής για το LIFE της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και έργα LIFE που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ν.Α. Αγγλίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2017 με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα υποστήριξης υποψήφιων δικαιούχων του προγράμματος LIFE.

Εκτός από την συνάντηση με το Εθνικό Σημείο Επαφής για το LIFE της Μεγάλης Βρετανίας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τα ακόλουθα έργα LIFE:

1. LIFE+ Housing Landscapes - Climate-proofing Social Housing Landscapes LIFE12 ENV/UK/001133

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους από τον φορέα London Groundwork και από το Sustainable Research Institute του πανεπιστημίου University of East London, στην περιοχή Queen Caroline Estate του Λονδίνου. Στόχος του έργου που ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες ήταν, δουλεύοντας με τους κατοίκους, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα της συνοικίας σε έντονα καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες και πλημμύρες. Το έργο είχε την υποστήριξη του Δημάρχου του Λονδίνου, εδραιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αμέριστη υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενθαρρύνοντας και άλλους δήμους να αντιγράψουν τις πρακτικές του έργου.

Βασικές δράσεις του έργου ήταν:

 • Επανεγκατάσταση οικονομικά αποδοτικών, ήπιων παρεμβάσεων σε χώρους πρασίνου για να βοηθήσουν στον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως οι πλημμύρες και τα κύματα καύσωνα, υιοθετώντας ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί και να μεταφερθεί σε πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης σε μαθητευόμενους για την πραγματοποίηση κάποιων από τις εργασίες προσαρμογής και για τους τοπικούς φορείς, το προσωπικό της κοινωνικής στέγασης και τους εργολάβους συντήρησης χώρων, για να μάθουν πώς να διατηρούν αυτά τα μέτρα και να τα αναπαράγουν αλλού.
 • Συνεργασία με τους κατοίκους για να τους δοθεί η ευκαιρία να διαμορφώσουν τις βελτιώσεις του ανοιχτού χώρου στη γειτονιά τους και να αυξηθεί η ευαισθητοποίησή τους για τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στο Λονδίνο και στους Λονδρέζους και τις δράσεις με τις οποίες οι ίδιοι οι κάτοικοι μπορούν να συμβάλουν στην προσαρμογή.

Σχεδιάγραμμα παρεμβάσεων σε κτίρια

Σχεδιάγραμμα παρεμβάσεων σε κτίρια

Εικόνα με διαδικασίες διαβούλευσης με τους πολίτες

Εικόνα με διαδικασίες διαβούλευσης με τους πολίτες

Φυτεμένη στέγη μικρού κτιρίου

Φυτεμένη στέγη μικρού κτιρίου

Χώροι πρασίνου με αυξημένη ικανότητα κατακράτησης νερού, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Χώροι πρασίνου με αυξημένη ικανότητα κατακράτησης νερού, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Χώρος αποθήκευσης πλημμυρικών ροών από τις στέγες των κτιρίων σε ειδικά διαμορφωμένες λεκάνες

Χώρος αποθήκευσης πλημμυρικών ροών από τις στέγες των κτιρίων σε ειδικά διαμορφωμένες λεκάνες

Αποχετευτικό σύστημα σε γωνία πεζοδρομίων

Αποχετευτικό σύστημα σε γωνία πεζοδρομίων

Φυτεμένο δώμα

Φυτεμένο δώμα

Κάθετος κήπος

Κάθετος κήπος

Λεκάνη αποθήκευσης πλημμυρικών ροών

Λεκάνη αποθήκευσης πλημμυρικών ροών

2. LIFE TRiFOCAL London - TRiFOCAL London - Transforming City FOod hAbits for LIFE LIFE15 GIE/UK/000867

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σττα γραφεία του WRAP (The Waste and Resources Action Programme). Το έργο TRiFOCAL είναι στην κατηγορία Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης & Πληροφόρησης και έχει ένα τριπλό στόχο, γεγονός από το οποίο απορρέει και ο τίτλος του έργου: i) Προώθηση της αποφυγής των υπολειμμάτων τροφίμων μεταβάλλοντας τη συμπεριφορά του σχεδιασμού, της αγοράς, της αποθήκευση και της προετοιμασίας των γευμάτων, ii) Διάδοση της υγιεινής και βιώσιμης κατανάλωσης με την αλλαγή των πρακτικών αγοράς και προετοιμασίας γευμάτων, και iii) Ανακύκλωση των υπολειμμάτων τροφίμων που είναι αναπόφευκτα.

Οι δράσεις προσέγγισης του πληθυσμού χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και διαφήμισης π.χ. αφίσες σε λεωφορεία στις γειτονιές που γίνονται δράσεις, διαφημίσεις στις στάσεις των τρένων, καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, happenings σε εστιατόρια, τρισδιάστατα γκράφιτι σε πεζοδρόμια, δημιουργία βίντεο με κόλπα για καλύτερη αξιοποίηση της τροφής και υπολειμμάτων από μαγείρεμα, που στοχεύει σε ανθρώπους ηλικίας 18-35, οι οποίοι έχει παρατηρηθεί ότι πετούν τη διπλάσια ποσότητα απορριμμάτων από τις υπόλοιπες ηλικίες, κ.α. Σημαντική δουλειά γίνεται επίσης και με την εκπαιδευτική κοινότητα, με την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού που γίνεται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και μαθητές, γεγονός που έχει πολλαπλασιαστικό όφελος επειδή οι συμπεριφορές που υιοθετούν οι μαθητές συνήθως μεταφέρονται και στο νοικοκυριό.

Το έργο στοχεύει μέχρι το τέλος του να εμπλέξει:

 • Έως 20 κοινοτικές ομάδες, οργανώνοντας 100 εργαστήρια και έως και 100 εκπαιδευτικές συναντήσεις για 2000 άτομα
 • 1.000 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης
 • 30 μεγάλους εργοδότες, και
 • 24 σχολεία στο Λονδίνο.

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος που αναμένεται να έχει το έργο συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Μείωση κατά 20% της κατά κεφαλήν ποσότητας αποβλήτων τροφίμων που μπορούν να αποφευχθούν από τους Λονδρέζους, από περίπου 63 κιλά ανά κάτοικο σε περίπου 49 κιλά ετησίως.
 • £ 330 εκ. εξοικονόμηση στο ετήσιο κόστος διαβίωσης για τους Λονδρέζους ή £ 37 (€ 48) ανά κάτοικο.
 • Μείωση των συνολικών εκπομπών ισοδυνάμου CO2 κατά 430.000 τόνους ετησίως.
 • Συνολική εξοικονόμηση νερού ύψους 70 εκατομμυρίων κ.μ.
 • Αύξηση κατά 5% της ποσότητας των αναπόφευκτων αποβλήτων τροφίμων που ανακυκλώνονται από νοικοκυριά σε ολόκληρο το Λονδίνο.
 • Αύξηση κατά 20% του αριθμού των Λονδρέζων που γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να τρώνε πιο υγιεινά και βιώσιμα.
 • 5 πόλεις της Ε.Ε. θα αναπαράγουν τις δράσεις του έργου, όπως υπογράφηκαν στην αρχή του έργου και άλλες 5 θα υπογράψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Ενημερωτικές αφίσες που χρησιμοποιούνται για την ευαισθητοποίηση των πολιτών

Ενημερωτικές αφίσες που χρησιμοποιούνται για την ευαισθητοποίηση των πολιτών

Ενημερωτικές αφίσες για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων

Ενημερωτικές αφίσες για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων

Παρουσίαση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού

Παρουσίαση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού

Παρουσίαση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού για τη βιώσιμη κατανάλωση τροφίμων

Παρουσίαση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού για τη βιώσιμη κατανάλωση τροφίμων

3. LIFE NaturEtrade - Building a marketplace for ecosystem services LIFE12 ENV/UK/000473

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Oxford Martin School, με εκπροσώπους του Ecology & Resource Management Group, University of Oxford’s Department of Zoology. Στόχος του έργου NaturEtrade, το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας αγοράς οικοσυστημικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκε ένα εργαλείο εκτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών, εύκολο στη χρήση, και μια εμπορική πλατφόρμα για ιδιοκτήτες γης ώστε να μετρήσουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιδιοκτησίες τους και να θέσουν εφόσον το επιθυμούν μια τιμή ενοικίασης. Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι των οικοσυστημικών υπηρεσιών μπορούν μέσω της πλατφόρμας να επικοινωνήσουν με τους ιδιοκτήτες γης ώστε να νοικιάσουν τη γη με το κόστος που ορίζουν οι ιδιοκτήτες.

Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που έχουν συμπεριληφθεί είναι: η προστασία από τη διάβρωση του εδάφους, η επικονίαση, υπηρεσίες αναψυχής, άνθρακας υπέργειας βιομάζας, ρύθμιση της ροής του νερού. Για τον υπολογισμό των διάφορων τιμών στις 5 οικοσυστημικές υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα που αναλύονται παρακάτω για κάθε μία υπηρεσία.

Προστασία από τη διάβρωση του εδάφους
Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα:

 • Διάβρωση από τη βροχόπτωση
 • Διαβρωσιμότητα εδάφους
 • Μήκος κλίσης
 • Απότομη κλίση
 • Κάλυψη γης

Η υπηρεσία προστασίας από τη διάβρωση του εδάφους ορίζεται ως η ποσότητα της αποφευχθείσας διάβρωσης του εδάφους από ένα κομμάτι γης ως αποτέλεσμα της κλάσης χρήσης γης (δένδρα, καλλιέργειες κ.λπ.) σε σύγκριση με το πόσο χώμα θα διαβρωνόταν σε αυτή τη θέση, αν η κάλυψη εδάφους ήταν γυμνό έδαφος.
Μονάδες: τόνοι αποφευχθείσας διάβρωσης / εκτάριο / έτος

Επικονίαση
Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα:

 • Κάλυψη γης
 • Εξάρτηση καλλιέργειας από την επικονίαση
 • Γεωγραφικές κατανομές επικονιαστή
 • Απαιτήσεις ενδιαιτημάτων φωλιάσματος επικονιαστών
 • Εμβέλεια αναζήτησης τροφής επικονιαστών

Η υπηρεσία της επικονίασης των καλλιεργειών ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα κομμάτι γης παρέχει ενδιαιτήματα φωλιάσματος για επικονιαστές εντός της εμβέλειας αναζήτησης τροφής των καλλιεργειών που εξαρτώνται από την επικονίαση.
Μονάδες: σχετικές μονάδες επικονίασης

Υπηρεσίες αναψυχής
Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα:

 • Αριθμός επισκεπτών σε ορισμένα μέρη
 • Αρχεία Flickr records
 • Συμμεταβλητές: κάλυψη γης, υψόμετρο, κλίμα κλπc
 • Πυκνότητα ανθρώπινου πληθυσμού (GPW)

Η υπηρεσία αναψυχής ορίζεται ως ο εκτιμώμενος αριθμός επισκεπτών
Μονάδες: επισκέπτες / km2 / έτος

Άνθρακας υπέργειας βιομάζας
Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα:

 • FIA δεδομένα δασών (AGB)
 • Δορυφορικές παρατηρήσεις
 • Κυματομορφές GLAS
 • Ανακλαστικά (φασματικοί δείκτες)
 • Δομικά στοιχεία (παράμετροι BRDF, LAI)
 • Θερμικά στοιχεία (LST, ATI)
 • Μικροκύματα (Ku, C)

Η υπηρεσία του άνθρακα που αποθηκεύεται στην υπέργεια βιομάζα είναι απλώς ο εκτιμώμενος αριθμός τόνων άνθρακα / εκτάριο που αποθηκεύεται στη βλάστηση.
Μονάδες: τόνοι άνθρακα / εκτάριο

Ρύθμιση της ροής του νερού
Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα:

 • Μετεωρολογικά δεδομέναa
 • Κάλυψη γης
 • Τοπογραφικός δείκτης
 • Άλπεδα εδάφους
 • Υδρολογικές ιδιότητες εδάφους

Η υπηρεσία ρύθμισης της ροής του νερού ορίζεται ως η μέγιστη ποσότητα απορροής από ένα κομμάτι γης με μια συγκεκριμένη κλάσση κάλυψης γης που αποφεύχθηκε λόγω της κάλυψης γης. Αυτό υπολογίζεται συγκρίνοντας την ποσότητα απορροής που θα μπορούσε να παραχθεί σε αυτή τη θέση εάν η κάλυψη γης ήταν γυμνό έδαφος.
Μονάδες: μέγιστοι ετήσιοι τόνοι νερού / εκτάριο / ώρα αποφευχθείσας απορροής

Η πλατφόρμα είναι εύκολη στον χειρισμό και μπορεί τόσο ένας ιδιοκτήτης όσο και ένας πιθανός ενοικιαστής να δει με ακρίβεια τα όρια κάθε κομματιού γης, εφόσον κάνει μια εγγραφή. Στη συνέχεια μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το κομμάτι γης καθώς και τις τιμές των 5 οικοσυστημικών. Ένας ιδιοκτήτης γης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ορίσει την τιμή της ενοικίασης γης, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των οικοσυστημικών υπηρεσιών και να προσθέσει κάποια περιγραφή της γης. Εφόσον κάποιος ενδιαφερθεί να νοικιάσει τη γη, το συμβόλαιο γίνεται μέσω της πλατφόρμας και η μόνη υποχρέωση των ενοικιαστών είναι να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες της που έχουν νοικιάσει. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης ή μη του ενοικιαστεί με τους ΄όρους του συμβολαίου θα γίνεται περιοδικά και μέχρι τη λήξη του συμβολαίου μέσω της πλατφόρμας και της ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, οι οποίες μπορούν να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση της κατάστασης των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Μοντέλο για την εκτίμηση οικοσυστημικών υπηρεσιών

Μοντέλο για την εκτίμηση οικοσυστημικών υπηρεσιών

Παρουσίαση της πλατφόρμας προβολής και ενοικίασης οικοσυστημικών υπηρεσιών

Παρουσίαση της πλατφόρμας προβολής και ενοικίασης οικοσυστημικών υπηρεσιών

Συμβόλαια ενοικίασης οικοσυστημικών υπηρεσιών

Συμβόλαια ενοικίασης οικοσυστημικών υπηρεσιών

4. Bure LIFE - Bringing the Bure back to LIFE: Hoveton Wetland Restoration Project LIFE14 NAT/UK/000054

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη λίμνη Hoveton Great Broad, με βάρκες, για την παρακολούθηση των εργασιών αφαίρεσης του ιζήματος από τον πυθμένα της λίμνης και επανατοποθέτησής του σε συγκεκριμένα σημεία της λίμνης καθώς και το μονοπάτι Hoveton Great Broad Nature Trail. Το Bure LIFE είναι ένα έργο αποκατάστασης λίμνης 4,5 Μ£ και ένα αποτελεί τα πιο φιλόδοξα έργα τέτοιου τύπου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος του έργου είναι να μεταμορφώσει 37 εκτάρια λίμνης χωρίς ζωή σε ένα ειδυλλιακό υδατικό παράδεισο για την άγριο ζωή, μέσω της χρήσης νέων τεχνικών και της εμπειρία από προηγούμενα έργα.

Απομάκρυνση ιζήματος
Σκοπός της απομάκρυνσης του ιζήματος είναι η αύξηση του μέσου βάθους της λίμνης ώστε να φτάσει το 1,1 m, δηλαδή λίγο πιο μακρύ από τον λαιμό του κύκνου, έτσι ώστε να μην μπορούν να φτάσουν στον πυθμένα και να καταναλώσουν τα νεαρά υδρόβια φυτά. Αυτή η δράση επίσης αναμένεται να μειώσει τις επιδράσεις του αέρα και των κυμάτων στο ίζημα, με αποτέλεσμα να μην κινείται τόσο πολύ, παρέχοντας στα νεαρά υδρόβια φυτά πιο σταθερό και εύρωστο έδαφος για να αναπτυχθούν.

Η εκσκαφή του ιζήματος από τον πυθμένα της λίμνης γίνεται με εκσκαφείς που είναι τοποθετημένοι σε επιπλέουσες σχεδίες. Το ίζημα στη συνέχεια αντλείται σε μεγάλους σωλήνες που είναι κατασκευασμένοι από γεωυλικό ώστε να δημιουργηθούν τεχνητές όχθες. Συνεπώς το ίζημα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέας γης, πάω στην οποία θα αναπτυχθούν καλάμια και άλλα υδρόβια φυτά. Αρχικά θα φυτευτούν κάποια φυτά τα οποία θα μεταφερθούν από άλλα σημεία της λίμνης, τα οποία θα χρησιμεύσουν για την εξάπλωση της βλάστησης σε όλη τη νέα γη που θα δημιουργηθεί.

Ο λόγος επαναχρησιμοποίησης του ιζήματος είναι ότι δεν θα χρειαστεί να αποσταλεί σε χώρους υγειονομικής ταφής που θα απαιτούσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταφορών με φορτηγά.

Μέθοδος βιοχειρισμού (biomanipulation method)
Η μέθοδος αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της ποιότητας του νερού της λίμνης, η οποία δεν είναι καλή λόγω της αυξημένης απόρριψης από έργα επεξεργασίας λυμάτων στο παρελθόν. Παλαιότερα που η λίμνη ήταν σε καλή κατάσταση, τα περισσότερα φύκη καταναλώνονταν από νερόψυλλους (ζωοπλαγκτόν), οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν τροφή για πολλά ψάρια. Όταν τα φυτά ήταν σε αφθονία, οι νερόψυλλοι μπορούσαν να κρυφτούν από τα ψάρια. Ωστόσο, τώρα που δεν υπάρχουν πια φυτά, δεν έχουν μέρος να κρυφτούν και οι περισσότεροι από αυτούς καταναλώνονται από τα ψάρια, με συνέπεια να μην έχουν την ευκαιρία να καταναλώσουν μεγάλο μέρος των φυκών.

Ουσιαστικά, η μέθοδος αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι τα ψάρια θα πρέπει να απομακρυνθούν για ένα διάστημα από τη λίμνη, έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους νερόψυλλους να αυξηθούν. Αυτοί με τη σειρά τους θα καταναλώσουν τα φύκη, καθαρίζοντας το νερό. Στη συνέχεια το καθαρό νερό θα επιτρέψει στο φως θα φτάσει στον πυθμένα της λίμνης ώστε να αναπτυχθούν τα φυτά και σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να μην υπάρχουν ψάρια. Τα ψάρια θα επανέλθουν μετά από 5-10 χρόνια που θα έχουν μεγαλώσει τα φυτά, και θα επωφεληθούν από το καλύτερο περιβάλλον για ωοτοκία και ανάπτυξη των νεαρών ψαριών.

Η μέθοδος αυτή δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί αλλά αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, αφού λάβουν και τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση των ψαριών, τα οποία θα υποδείξουν την κατάλληλη περίοδο και ώρα της ημέρας για την εφαρμογή της μεθόδου.

Εκσκαφέας σε πλωτή εξέδρα

Εκσκαφέας σε πλωτή εξέδρα

Εκσκαφέας σε πλωτή εξέδρα που απομακρύνει το ίζημα από τον πυθμένα της λίμνης

Εκσκαφέας σε πλωτή εξέδρα που απομακρύνει το ίζημα από τον πυθμένα της λίμνης

Σωλήνες από γεωυλικό στους οποίους τοποθετείται το ίζημα

Σωλήνες από γεωυλικό στους οποίους τοποθετείται το ίζημα

Σωλήνας για τη ρίψη του ιζήματος στις περιοχές διεύρυνσης της όχθης

Σωλήνας για τη ρίψη του ιζήματος στις περιοχές διεύρυνσης της όχθης

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων απομάκρυνσης του ιζήματος

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων απομάκρυνσης του ιζήματος

Το μονοπάτι Hoveton Broad Nature Trail, το οποίο κατασκευάστηκε το 1969 - oι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται Απρίλιο με Οκτώβριο

Το μονοπάτι Hoveton Broad Nature Trail, το οποίο κατασκευάστηκε το 1969 - oι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται Απρίλιο με Οκτώβριο

Εργασίες συντήρησης στο μονοπάτι. Το μεταλλικό πλέγμα βοηθάει στη μείωση της ολισθηρότητας

Εργασίες συντήρησης στο μονοπάτι. Το μεταλλικό πλέγμα βοηθάει στη μείωση της ολισθηρότητας

Συνάντηση δικτύωσης LIFE NCP Zagreb

Κατά κοινή απολογία από τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) για το LIFE, η συγχρηματοδότηση των έργων LIFE είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι κατά την προετοιμασία μιας πρότασης και φυσικά κατά την εφαρμογή. Η ύπαρξη πηγών συγχρηματοδότησης είναι σπάνια, ιδίως κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και η μείωση της χρηματοδότησης της ΕΕ από 60 σε 55% για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» και «Υποπρόγραμμα δράσης για το κλίμα», θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη αυτήν την προσπάθεια.

Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας (EU Innovation Fund), 15/01/18 έως 10/04/18

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU Emissions Trading System) προβλέπει μετά το 2020 την εγκαθίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας για να επιταχυνθεί η εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα.

Το Ταμείο θα υποστηρίξει την καινοτομία σε τεχνολογίες, διαδικασίες και προϊόντα χαμηλού άνθρακα στους βιομηχανικούς τομείς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Το Ταμείο θα πρέπει να τονώσει την κατασκευή και λειτουργία έργων που στοχεύουν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και χρήση του διοξειδίου του άνθρακα και την γεωλογική του αποθήκευση, καθώς και σε καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. Οι τεχνολογίες που τυγχάνουν υποστήριξης πρέπει να μην είναι εμπορικά διαθέσιμες ακόμα, αλλά επαρκώς ώριμες για επίδειξη σε προ-εμπορικό στάδιο.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση - Πρόσκληση LIFE 2018, Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Ημέρα Πληροφόρησης και Δικτύωσης για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση LIFE 2018, στις 4 Μαίου 2018, στο κτίριο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Rue de la Loi 170, 1000 Brussels). Η εκδήλωση απευθύνεται σε πιθανούς υποψηφίους που υποβάλλουν προτάσεις για την πράσινη τεχνολογία, την προστασία της φύσης και την κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση του πρώτου Ολοκληρωμένου Έργου LIFE - IP 4 NATURA για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, ύψους 17 εκ. ευρώ για το 2018-2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο Ολοκληρωμένο Έργο LIFE IP 4 NATURA, για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση και διάρκεια που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας.
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) σε συνεργασία με τους εταίρους  Πράσινο Ταμείο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας, Περιφέρειες Κρήτης, Αττικής και Αν. Μακεδονίας & Θράκης, WWF-Ελλάς και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, προετοίμασε και υπέβαλε προς χρηματοδότηση ένα Ολοκληρωμένο Έργο, στο πλαίσιο του LIFE - IP 4 NATURA, με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα».
 
Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE (LIFE IP) είναι έργα μεγάλης κλίμακας, που έχουν ως στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων και στρατηγικών της Ένωσης και την κινητοποίηση  σχετικών πηγών χρηματοδότησης (Κοινοτικής, εθνικής ή ιδιωτικής) με συμπληρωματικές δράσεις στο έργο.

Διαβάστε Περισσότερα

2ο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας LIFE για το 2018-2020

Το 2ο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας του LIFE ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή όλων των εθνικών σημείων επαφής από τα κράτη μέλη. Στο νέο πολυετές, που θα διαρκέσει από το 2018 έως το 2020, έγιναν αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις της μεσοπρόθεσμης έκθεσης αξιολόγησης του προγράμματος, που σχετίζονται κυρίως με:

 1. την απλούστευση της αίτησης και των εκθέσεων·
 2. την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων των έργων·
 3. τη βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής.

  Διαβάστε Περισσότερα

European Workshop "Resource Efficiency in the Manufacturing Industry", 24 November 2017, Berlin

1st European Resource Efficiency Workshop "Resource Efficiency in the Manufacturing Industry – Methods, tools and good practices"

On 24 November 2017, from 9:30 am to 5:00 pm, in Berlin 

Hosted by the VDI Centre for Resource Efficiency in the framework of the European Resource Efficiency Knowledge Centre, an initiative of the European Commission

Please find the workshop agenda attached

Please register for the event until 20 November 2017. This workshop will gather around 30 representatives of business support organisations, including established and prospective providers of resource efficiency advisory and consulting services from European countries and regions in the process of setting up resource efficiency services for small and medium-sized enterprises (SMEs). 

Διήμερο φεστιβάλ πρόληψης και ανακύκλωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας μείωσης αποβλήτων - 4ο Φόρουμ έργου LIFE REWEEE

Η Βίλα Καζούλη στην Κηφισιά, μετατρέπεται σε βίλα των εκπλήξεων την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου. Θεατρικά δρώμενα, εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά, ζωγραφική, εργαστήρια κατασκευής χειροποίητων ειδών, εκθέσεις, συναυλίες, ομιλίες, με στόχο την ενημέρωση όλων μας για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων.
Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου από τις 15:00- 20:00, μικροί και μεγάλοι θα διασκεδάσουν μαθαίνοντας έξυπνους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων τους, θα απολαύσουν ζωντανή μουσική, θα πειραματιστούν με ενδιαφέρουσες κατασκευές αξιοποιώντας είδη της καθημερινότητάς μας και θα θαυμάσουν το πώς μπορεί να μεταμορφωθεί ένα υλικό σε κάτι χρήσιμο μετά το τέλος κύκλου ζωής του, όταν πια έχει γίνει απόβλητο.
Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου από τις 10:30-14:00, σειρά έχουν ενδιαφέρουσες ομιλίες στο πλαίσιο του 4ου Φόρουμ για την Πρόληψη των Αποβλήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE REWEEE.

Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή της GR LTF στο Σεμινάριο ‘ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΤΑΜΕΊΑ – Ευκαιρίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρηματίες και νέους’

Η Ελληνική LIFE Task Force (GR LTF) συμμετείχε στο Σεμινάριο ‘ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – Ευκαιρίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρηματίες και νέους’ που διοργάνωσε το Ελληνοϊσπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Θερβάντες στο Κολωνάκι, παρουσία άνω των σαράντα συμμετεχόντων με πολλούς από αυτούς να προέρχονται από τον κλάδο των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης, όπως το ‘Ειδικό Μέσο για τις ΜΜΕ’ (Η2020’s SME Instrument), οι τομείς προτεραιότητας του προγράμματος Horizon 2020, το πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή και ιδιαίτερα οι ευκαιρίες που παρουσιάζει για την ανάπτυξη και την προώθηση εμπορικά αξιοποιήσιμων λύσεων, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδότησης για νέους επιχειρηματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus και άλλα σχετικά προγράμματα).

Διαβάστε Περισσότερα

Τα κράτη μέλη πρόκειται να επωφεληθούν από επενδύσεις άνω των 222 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου


Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 222 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η ενωσιακή χρηματοδότηση θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις, με αποτέλεσμα να χορηγηθούν συνολικά 379 εκατ. ευρώ σε 139 νέα έργα σε 20 κράτη μέλη.

Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας, κ. Karmenu Vella προέβη στην εξής δήλωση: «Το πρόγραμμα LIFE, που διανύει το 25ο έτος του, εξακολουθεί να επενδύει σε καινοτόμα έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη φύση. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το πρόγραμμα μετατρέπει τις τεχνολογίες που βρίσκονται κοντά στην αγορά σε νέες, πράσινες επιχειρήσεις.»

Διαβάστε Περισσότερα