Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
  • ΑΛΛΑ
  • Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 2020,14/05/20 – Απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 2020,14/05/20 – Απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων

Στο ακόλουθο αρχείο θα βρείτε τις απαντήσεις των Εμπειρογνωμόνων της Greek LIFE Task Force στα ερωτήματα των συμμετεχόντων στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020, την οποία διοργανώσαμε στο πλαίσιο του έργου μας, στις 14 Μαΐου 2020. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις/απαντήσεις αφορούν στις παρουσιάσεις που διεξήχθηκαν για τα ακόλουθα θέματα: 

-Πρόγραμμα LIFE
-Υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον (Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση & Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση)
-Υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα (Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση)
-Συμβουλές για τη συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι οι παρουσιάσεις από τη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE βρίσκονται στον σύνδεσμο: 
http://www.lifetaskforce.gr/el/enimerwtiko-yliko/parousiaseis/467-life-2020-14-05-20