Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΝΕΑ
  • Πρόσκληση LIFE 2020 - Μεταφρασμένοι Οδηγοί Αιτούντων και Αξιολόγησης Προτάσεων Παραδοσιακών Έργων LIFE στα Ελληνικά

Πρόσκληση LIFE 2020 - Μεταφρασμένοι Οδηγοί Αιτούντων και Αξιολόγησης Προτάσεων Παραδοσιακών Έργων LIFE στα Ελληνικά

Βρείτε στην ιστοσελίδα μας τους ελληνικούς οδηγούς αιτούντων και αξιολόγησης προτάσεων παραδοσιακών έργων LIFE ανά υποπρόγραμμα και τομέα προτεραιότητας για την Πρόσκληση 2020:

Υποπρόγραμμα Περιβάλλον:

Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα: