Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΝΕΑ
  • Στοχευμένη διαβούλευση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE έως τις 27 Απριλίου

Στοχευμένη διαβούλευση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE έως τις 27 Απριλίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαβούλευση για τις λεπτομέρειες της μελλοντικής εφαρμογής του Προγράμματος LIFE με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μέσω ενός online ερωτηματολογίου. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος LIFE μετά το 2020 έχουν προσωρινά συμφωνηθεί και ο στόχος είναι πλέον να καταρτιστεί το πρώτο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας που καλύπτει την περίοδο 2021-2024. Τα ευρήματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία του Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας για το LIFE.

Για το σκοπό αυτό, η στοχευμένη διαβούλευση για το μέλλον του Προγράμματος LIFE είναι πλέον ανοικτή και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οργανώσεις καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027 και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 27 Απριλίου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν απαιτεί περισσότερο από 20 έως 25 λεπτά και περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Αρχικά, σας καλείστε να δώσετε κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό σας, οι οποίες στη συνέχεια ακολουθούνται από ερωτήσεις σχετικά με δύο τομείς - προτεραιότητες και στρατηγικές και την εφαρμογή του μελλοντικού Προγράμματος LIFE. Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώνεται με πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας.