Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΝΕΑ
  • Πρόγραμμα Εκδηλώσεων της Greek LIFE Task Force για το 2020

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων της Greek LIFE Task Force για το 2020

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και Θεματικών Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα το 2020.

Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις ενημέρωσης θα διεξαχθούν σε 3 πόλεις της Ελλάδας,  (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα), στο πλαίσιο υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ενώ οι θεματικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και θα επικεντρωθούν στη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών, τη διάχυση αποτελεσμάτων έργων LIFE και την περαιτέρω αξιοποίησή τους και μεταφορά σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ακολουθεί η λίστα εκδηλώσεων:

7 Απριλίου 2020, Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE, Λάρισα

27 Απριλίου 2020, Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE, Θεσσαλονίκη

12 Μαΐου 2020, Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE, Αθήνα

10 Ιουνίου 2020,  Θεματική Εκδήλωση "LIFE και Δάση"

3 Νοεμβρίου 2020, Θεματική Εκδήλωση "LIFE & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις"

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για την ανακοίνωση περαιτέρω πληροφοριών και του τρόπου εγγραφής.