Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
 • Αρχική
 • ΝΕΑ
 • Πρόσκληση LIFE 2020 - Έναρξη και ενδεικτικές ημερομηνίες

Πρόσκληση LIFE 2020 - Έναρξη και ενδεικτικές ημερομηνίες

Στις 2 Απριλίου 2020 αναμένεται να ξεκινήσει ο τελευταίος γύρος Προσκλήσεων LIFE υπό το τρέχον Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας. 

Παρακάτω θα βρείτε τις ενδεικτικές ημερομηνίες για τα παραδοσιακά έργα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης LIFE 2020.

Υποπρόγραμμα Περιβάλλον - Υποβολή σε δύο στάδια:

 • Απρίλιος 2020: Ανακοίνωση Πρόσκλησης για παραδοσιακά έργα - Έναρξη υποβολών
 • Ιούνιος 2020: Υποβολή συνοπτικού υπομνήματος (concept note)
 • Οκτώβριος 2020: Προεπιλογή των συνοπτικών υπομνημάτων που θα κληθούν να υποβάλλουν πλήρης πρόταση 
 • Φεβρουάριος 2021: Υποβολή πλήρους πρότασης
 • Ιούνιος 2021: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 • Σεπτέμβριος 2021: Έναρξη έργων

Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα - Υποβολή σε ένα στάδιο:

 • Απρίλιος 2020: Ανακοίνωση Πρόσκλησης για παραδοσιακά έργα - Έναρξη υποβολών
 • Σεπτέμβριος 2020: Υποβολή πλήρους πρότασης
 • Φεβρουάριος 2021: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 • Ιούνιος 2021: Έναρξη έργων

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals