Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΝΕΑ
  • Διοργάνωση Τριήμερου Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου και της Greek LIFE Task Force στην Αθήνα, 10-12 Απριλίου - Δελτίο Τύπου και Δηλώσεις Συμμετοχής

Διοργάνωση Τριήμερου Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου και της Greek LIFE Task Force στην Αθήνα, 10-12 Απριλίου - Δελτίο Τύπου και Δηλώσεις Συμμετοχής

Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο από το 2016, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική LIFE Task Force διοργανώνουν τις ακόλουθες εκδηλώσεις 10 έως 12 Απριλίου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 2):

-Θεματική ενημερωτική διημερίδα: ‘LIFE και Πόλεις’, στις 10 και 11 Απριλίου 2019. Βρείτε εδώ το πρόγραμμα ομιλιών: https://bit.ly/2Vf2bB9

-Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, στις 12 Απριλίου 2019. Βρείτε εδώ το πρόγραμμα ομιλιών: https://bit.ly/2uVgu2u

-Έκθεση για τις Δράσεις του Πράσινου Ταμείου επισκέψιμη για το κοινό καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου, 10-12 Απριλίου 2019.

Επισυνάπτεται το δελτίο τύπου με τις απαραίτητες πληροφορίες και τις φόρμες εγγραφής στις εκδηλώσεις.