Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΝΕΑ
  • Διοργάνωση Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE, 10-12 Απριλίου, Αθήνα

Διοργάνωση Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE, 10-12 Απριλίου, Αθήνα

Η Greek LIFE Task Force και το Πράσινο Ταμείο διοργανώνουν τριήμερο Εκδηλώσεων, 10 έως 12 Απριλίου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν:

Θεματική ενημερωτική διημερίδα με τίτλο ‘LIFE και Πόλεις’, στις 10 και 11 Απριλίου 2019. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικά ανθεκτικών λύσεων στις πόλεις. Στόχος της διημερίδας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE και η περαιτέρω αξιοποίησή τους και μεταφορά σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Δήμους και φορείς / οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, στις 12 Απριλίου
Έκθεση για τις Δράσεις του Πράσινου Ταμείου, η οποία θα είναι επισκέψιμη για το κοινό καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου 10-12 Απριλίου.

Για περαιτέρω πληροφορίες και τον τρόπο εγγραφής στις παραπάνω εκδηλώσεις, μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας.