Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΝΕΑ
  • Ημερίδα LIFE & Aγροτικός Τομέας στο πλαίσιο δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE

Ημερίδα LIFE & Aγροτικός Τομέας στο πλαίσιο δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE

Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE, καθώς και της ευρύτερης προσπάθειας για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τους  εμπλεκόμενους φορείς, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας», την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, 09:00-16:00, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έργων LIFE που σχετίζονται με την επίτευξη αγροτικής ανάπτυξης, με παράλληλο περιβαλλοντικό και κλιματικό όφελος, ενώ συζητήθηκαν και οι δυνατότητες ευρύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών.

Η ημερίδα διεξήχθη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάστηκαν 5 χρηματοδοτικά προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στις προτεραιότητές τους. Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε με τη μορφή παράλληλων θεματικών ενοτήτων όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 22 ώριμων, προσφάτως ολοκληρωμένων αλλά και τρεχόντων έργων LIFE τα οποία σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα και συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής τους.

Την ημερίδα παρακολούθησαν 70 συμμετέχοντες και συγκεκριμένα εκπρόσωποι των συσχετιζόμενων υπουργείων από την ειδική υπηρεσία προγραμματισμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς και άλλες σχετικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επίσης στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων και ερευνητικών φορέων που εργάζονται στο αντικείμενο του αγροτικού τομέα.

Βρείτε παρακάτω την ατζέντα, τα έργα που συμμετείχαν στην εκδήλωση, καθώς και τις παρουσιάσεις του πρώτου μέρους.