Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
 • Έργο LIFE του μήνα

  Έργο LIFE του μήνα

  Η ενότητα «Έργο LIFE του μήνα» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE.

  Περισσοτερα

 • Πρόσκληση LIFE 2020: Έναρξη διαδικασίας υποβολής και νέα μέτρα

  Πρόσκληση LIFE 2020: Έναρξη διαδικασίας υποβολής και νέα μέτρα

  Ξεκίνησε στις 2 Απριλίου 2020, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τα νέα μέτρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και τη διαδικασία υποβολής.

  Περισσοτερα

 • Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον

  Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον

  Η Greek LIFE Task Force ανακοινώνει ότι οι υπηρεσίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής συνοπτικών υπομνημάτων του Υποπρογράμματος Περιβάλλον 2020, προκείμενου να αυξάνουν τον βαθμό αποτελεσματικότητάς τους, θα παρέχονται κατόπιν συνεννόησης μέχρι την Τετάρτη 08/07/2020 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επιτόπιων συναντήσεων στο Πράσινο Ταμείο και διαδικτυακών συναντήσεων.

  Περισσοτερα

 • Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 2020,14/05/20 – Απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων

  Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 2020,14/05/20 – Απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων

  Βρείτε στην ιστοσελίδα μας τις απαντήσεις των Εμπειρογνωμόνων της Greek LIFE Task Force στα ερωτήματα των συμμετεχόντων στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020, την οποία διοργανώσαμε στο πλαίσιο του έργου μας, στις 14 Μαΐου 2020. 

  Περισσοτερα

 • Πρόσκληση LIFE 2020 - Μεταφρασμένοι Οδηγοί Αιτούντων και Αξιολόγησης Προτάσεων Παραδοσιακών Έργων LIFE στα Ελληνικά

  Πρόσκληση LIFE 2020 - Μεταφρασμένοι Οδηγοί Αιτούντων και Αξιολόγησης Προτάσεων Παραδοσιακών Έργων LIFE στα Ελληνικά

  Βρείτε στην ιστοσελίδα μας τους ελληνικούς οδηγούς αιτούντων και αξιολόγησης προτάσεων παραδοσιακών έργων LIFE ανά υποπρόγραμμα και τομέα προτεραιότητας για την Πρόσκληση 2020.

  Περισσοτερα

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει ειδική στήριξη για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως όσον αφορά στους στόχους των κοινοτικών Προγραμμάτων Δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι επιχορηγήσεις δράσης στο πλαίσιο του LIFE 2014-2020 μπορούν να χρηματοδοτήσουν:  παραδοσιακά έργα (πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης, έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης), ολοκληρωμένα έργα, έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού, προπαρασκευαστικά έργα και οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

Το Πράσινο Ταμείο ήδη υλοποιεί ως συντονιστής εταίρος ένα έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Greek LIFE Task Force), ως συνδικαιούχος δύο εγκεκριμένα ολοκληρωμένα έργα LIFE (LIFE-IP4NATURA & LIFE-IP AdaptInGR), ενώ θα συμμετάσχει στην υλοποίηση ενός επιπλέον ολοκληρωμένου έργου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης (LIFE-IP CEI Greece). Επίσης, το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε τρία παραδοσιακά έργα LIFE (LIFE REWEEE, LIFE TERRACESCAPE και LIFE GRECABAT).

Τα ολοκληρωμένα έργα (Integrated Projects), στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία αποτελούν μεγάλο κομμάτι του LIFE, είναι μεγαλύτερης κλίμακας από τα παραδοσιακά έργα LIFE, καλύπτουν ευρύτερους στόχους και απαιτούν πολύ καλή συνέργεια με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και καλή συνεργασία υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αφορούν μεγάλων διαστάσεων έργα για το περιβάλλον και το κλίμα, σε μεγάλη κλίμακα (περιφερειακή, πολύ-περιφερειακή, εθνική ή διεθνική κλίμακα), με τρόπο ώστε να υλοποιείται μία ολοκληρωμένη παρέμβαση, ένα μεγάλο διαχειριστικό σχέδιο ή μία ολόκληρη στρατηγική. Πρωτίστως, εστιάζουν στο φυσικό περιβάλλον (περιλαμβάνοντας και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 αλλά και στους τομείς ύδατος, αποβλήτων, αέρα και κλίματος (μετριασμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή και μετρίαση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών). Το LIFE μπορεί να χρηματοδοτεί σε μέγιστο ποσοστό 60% ορισμένες μόνο από τις δράσεις (τις επιλέξιμες στο LIFE), ενώ οι υπόλοιπες, οι συμπληρωματικές του κοινού στόχου δράσεις, θα χρηματοδοτούνται από μία τουλάχιστον άλλη πηγή (ή από περισσότερες). Σε κάθε ολοκληρωμένο έργο ορίζεται ως συντονιστής μία υπηρεσία αρμόδια και ικανή να συντονίσει το συνολικό έργο. 

Δείτε στο ακόλουθο αρχείο πληροφορίες για τα ανωτέρω έργα.

225

ολοκληρωμένα έργα

35

έργα σε εξέλιξη

491,2

εκατ. ευρώ συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων (1992-2019)

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας