Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Έργο LIFE του μήνα

    Έργο LIFE του μήνα

    Η ενότητα «Έργο LIFE του μήνα» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE.

    Περισσοτερα

  • Πράσινο Ταμείο και Έργα LIFE

    Πράσινο Ταμείο και Έργα LIFE

    Το Πράσινο Ταμείο ήδη υλοποιεί ως συντονιστής εταίρος ένα έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Greek LIFE Task Force), ως συνδικαιούχος δύο εγκεκριμένα ολοκληρωμένα έργα LIFE (LIFE-IP4NATURA & LIFE-IP AdaptInGR), ενώ θα συμμετάσχει στην υλοποίηση ενός επιπλέον ολοκληρωμένου έργου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης (LIFE-IP CEI Greece). Επίσης, το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε τρία παραδοσιακά έργα LIFE (LIFE REWEEE, LIFE TERRACESCAPE και LIFE GRECABAT).

    Περισσοτερα

  • Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα - Μία σύνοψη καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων Ελληνικών έργων LIFE που σχετίζονται με τον Αγροτικό Τομέα

    Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα - Μία σύνοψη καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων Ελληνικών έργων LIFE που σχετίζονται με τον Αγροτικό Τομέα

    Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE, καθώς και της ευρύτερης προσπάθειας για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα μας Greek LIFE Task Force διοργάνωσε την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 την ημερίδα με θέμα «Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας». Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν με τους ενδιαφερόμενους τα αποτελέσματα από 22 τρέχοντα ή/και πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα LIFE που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα. Το υλικό που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας αποτελεί και το πρωτογενές υλικό για την έκθεση αυτή που στοχεύει στην σύνοψη των βασικών σημείων του κάθε έργου, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του.

    Περισσοτερα

  • Newsletter - Ιούλιος 2019

    Newsletter - Ιούλιος 2019

    Βρείτε στην ιστοσελίδα μας το Newsletter με τα νέα της ομάδας μας

    Περισσοτερα

  • Βίντεο καλών πρακτικών έργων LIFE

    Βίντεο καλών πρακτικών έργων LIFE

    Στο πλαίσιο του έργου μας δημιουργήθηκε ένα βίντεο για το Πρόγραμμα LIFΕ, καθώς και 3 βίντεο καλών πρακτικών τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων.

    Περισσοτερα

  • Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

    Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

    LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF

    Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες που, μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, παρέχουν υποστήριξη σε πιθανούς δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE.

    Περισσοτερα

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει ειδική στήριξη για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως όσον αφορά στους στόχους των κοινοτικών Προγραμμάτων Δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι επιχορηγήσεις δράσης στο πλαίσιο του LIFE 2014-2020 μπορούν να χρηματοδοτήσουν:  παραδοσιακά έργα (πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης, έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης), ολοκληρωμένα έργα, έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού, προπαρασκευαστικά έργα και οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

Το Πράσινο Ταμείο ήδη υλοποιεί ως συντονιστής εταίρος ένα έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Greek LIFE Task Force), ως συνδικαιούχος δύο εγκεκριμένα ολοκληρωμένα έργα LIFE (LIFE-IP4NATURA & LIFE-IP AdaptInGR), ενώ θα συμμετάσχει στην υλοποίηση ενός επιπλέον ολοκληρωμένου έργου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης (LIFE-IP CEI Greece). Επίσης, το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε τρία παραδοσιακά έργα LIFE (LIFE REWEEE, LIFE TERRACESCAPE και LIFE GRECABAT).

Τα ολοκληρωμένα έργα (Integrated Projects), στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία αποτελούν μεγάλο κομμάτι του LIFE, είναι μεγαλύτερης κλίμακας από τα παραδοσιακά έργα LIFE, καλύπτουν ευρύτερους στόχους και απαιτούν πολύ καλή συνέργεια με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και καλή συνεργασία υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αφορούν μεγάλων διαστάσεων έργα για το περιβάλλον και το κλίμα, σε μεγάλη κλίμακα (περιφερειακή, πολύ-περιφερειακή, εθνική ή διεθνική κλίμακα), με τρόπο ώστε να υλοποιείται μία ολοκληρωμένη παρέμβαση, ένα μεγάλο διαχειριστικό σχέδιο ή μία ολόκληρη στρατηγική. Πρωτίστως, εστιάζουν στο φυσικό περιβάλλον (περιλαμβάνοντας και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 αλλά και στους τομείς ύδατος, αποβλήτων, αέρα και κλίματος (μετριασμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή και μετρίαση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών). Το LIFE μπορεί να χρηματοδοτεί σε μέγιστο ποσοστό 60% ορισμένες μόνο από τις δράσεις (τις επιλέξιμες στο LIFE), ενώ οι υπόλοιπες, οι συμπληρωματικές του κοινού στόχου δράσεις, θα χρηματοδοτούνται από μία τουλάχιστον άλλη πηγή (ή από περισσότερες). Σε κάθε ολοκληρωμένο έργο ορίζεται ως συντονιστής μία υπηρεσία αρμόδια και ικανή να συντονίσει το συνολικό έργο. 

Δείτε στο ακόλουθο αρχείο πληροφορίες για τα ανωτέρω έργα.

208

ολοκληρωμένα έργα

31

έργα σε εξέλιξη

326,2

εκατ. ευρώ συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων (1992-2016)

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 42

Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 91