Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
  • Αρχική
  • ΝΕΑ
  • Ενημερωτική Εκδήλωση - Πρόσκληση LIFE 2018, Βρυξέλλες

Ενημερωτική Εκδήλωση - Πρόσκληση LIFE 2018, Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Ημέρα Πληροφόρησης και Δικτύωσης για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση LIFE 2018, στις 4 Μαίου 2018, στο κτίριο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Rue de la Loi 170, 1000 Brussels). Η εκδήλωση απευθύνεται σε πιθανούς υποψηφίους που υποβάλλουν προτάσεις για την πράσινη τεχνολογία, την προστασία της φύσης και την κλιματική αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μια πρωινή ενημερωτική συνεδρίαση σχετικά με την Πρόσκληση LIFE 2018, η οποία θα καλύπτει σημαντικές αλλαγές του Προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Το απόγευμα θα είναι αφιερωμένο στη δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών, σε συναντήσεις με νέους πιθανούς συνεργάτες και με εκπροσώπους του Προγράμματος LIFE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι εγγραφές είναι υποχρεωτικές και θα ανοίξουν την άνοιξη 2018.